Nasza
Historia

Gołdapska Wieża Ciśnień to jedna z nielicznych zabytkowych budowli znajdujących się w mieście. Wzniesiona została w roku 1905 przez gdańską firmę „A. W. Müller” stanowiła element miejskiej sieci wodociągowej. Wcześniej mieszkańcy zaopatrywali się w wodę z dziewięciu miejskich pomp, z których cztery znajdowały się w centrum, a pozostałe w różnych częściach miasta.

Wieza Gołdap

O Nas

Budowla o wysokości 46,5 m posiada 7 kondygnacji i kopulaste przekrycie zwieńczone latarnią z iglicą. W elewacji wyodrębnione 3 części: parter, trzon i obudowa zbiornika. Parter wzniesiony na kamiennym cokole wykończonym profilowanym gzymsem. Do wejścia prowadzą kamienne schody z prostą, kutą balustradą.